Mengenai PI

Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah menubuhkan Pusat Internet (PI) untuk menyediakan pusat capaian jalur lebar secara kolektif di kawasan yang kurang liputan perkhidmatan melalui Program Perkhidmatan Sejagat (USP).

PI yang dahulu dikenali dengan nama Pusat Jalur Lebar Komuniti (PJK) mempunyai peralatan IT dan komputer individu yang bersambung dengan capaian jalur lebar internet, membolehkan komuniti luar bandar menikmati kebaikan internet seperti yang dirasai oleh komuniti di bandar.

Untuk memastikan komuniti luar bandar meningkatkan taraf sosial dan ekonomi, mendapat kebaikan daripada peralatan IT dan penyambungan internet, setiap PI menyediakan latihan dan perisian komputer.

Melalui penubuhan PI, diharapkan ia akan menyumbang kearah kejayaan insiatif negara untuk merapatkan jurang digital antara komuniti luar bandar dan bandar, selaras dengan objektif yang digariskan di dalam pelaksanaan Inisiatif Jalur Lebar Negara (NBI).

Objektif PISejarah

Bandar Tenggara adalah sebuah petempatan yang dibangunkan dalam wilayah pembangunan KEJORA, Johor, Malaysia. Bandar Tenggara terletak di tengah-tengah antara Bandar Kulai, Bandar Kota Tinggi, dan Bandar Kluang.

Bandar Tenggara mula diwujudkan sekitar tahun 1972 dengan penempatan untuk pekerja-pekerja ladang sawit yang hanya menempatkan 100 buah rumah rumah. Bandar Tenggara kini telah berubah dengan pesatnya setelah 35 tahun berlalu di bawah kelolaan Lembaga Johor Tenggara(KEJORA) Bandar Tenggara.Berita & Aktiviti Terkini

TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019


Program KDB SMK Tanjung Adang

Aktiviti Terkini | 10 Mac 2019

Dapat mempromosikan perkhidmatan Pusat Internet termasuk keahlian dan mengeratkan hubungan sesama staf & masyarakat serta mendidik pengunjung tentang penggunaan jalur lebar dan kesedaran tentang keselamatan internet... baca selanjutnya

Program Klik Dengan Bijak (KDB)

Aktiviti Terkini | 26 & 28 Februari 2019

Bertujuan dalam memberikan pendedahan tentang kepentingan dalam pengunaan internet, dapat meningkatkan tahap komunikasi kepada semua pelajar serta dapat belajar cara untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya... baca selanjutnya

Kursus Asas Google Sketchup 2D & 3D

Aktiviti Terkini | 9 Februari 2019

SketchUp adalah sebuah model 3D program yang dirancang untuk arsitektur, sipil, dan insinyur mekanik serta pembuat film, game, dan profesi terkait. Program ini sangat mudah sekali dalam penggunaannya, lebih hebat dibandingkan program 3D lainnya seperti 3DCad, 3DsMax, dan sebagainya... baca selanjutnya

Exercise di Pagi Hari

Aktiviti Terkini | 26 Januari 2019

Tujuan program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada komuniti berkenaan penjagaan kesihatan amat penting. Dewasa kini, ramai yang mengambil ringan terhadap kesihatan diri. Oleh yang demikian... baca selanjutnya